Гражданското участие

theme_2016

През 2016 ONE ARCHITECTURE WEEK ще обсъжда темата за гражданското участие в създаването на градовете. Тази тема има все по-голямо значение в различни сфери на проектирането: от градското планиране, през сградостроителството до интериора. В много държави гражданското участие се е превърнало в търсен и ценен метод на работа над града. В българския, но също така и в регионалния балкански, контекст тази тема е все още по-скоро табу. И все пак, Балканите имат какво да покажат когато става въпрос за активно гражданство. Краят на комунизма/социализма, а в последствие и войните и финансовата криза, създадоха среда за значими промени в много градове. В голямата си част тези промени бяха осъществени най-вече от граждани.

За основна локация на фестивала е избран квартал Тракия, 62-хилядно предградие на Пловдив. Тракия е типичен български Модернистичен квартал от 70-те и фокусирайки се над него фестивалът обръща поглед към половината от сградният фонд в България. Това, което прави този тип квартали подходящи за темата гражданското участие е фактът, че днес Модернистичните квартали изглеждат по съвсем различен начин от времето, когато са били построени през 60-те, 70-те или 80-те. В годините след края на комунизма тези, преди “квартали-спални” бяха променени в активни, а понякога и атрактивни градски части. Видимата и значителна визуална, функционална и социална промяна бе породена основно от действията на частни лица или фирми. Дали това може да бъде наречено “гражданско участие”? Потенциалът за промяна, който носят тези често некоординирани частни действия почти не е бил проучван, никога в многообразието си. Възможността тези процеси да станат законови и проектантски инструменти все още не е открита и припозната.

Процесите, видими в Тракия, са характерни за повечето български, а често и балкански градове. В същото време Модернистичните квартали съставляват значима част и от много европейски градове. През последното десетилетие голям брой общини из целия континент инвестират ресурси в търсенето на ново бъдеще за тези по-скоро нежелани градски зони. ONE ARCHITECTURE WEEK ще изработи своята програма в контекста на един по-широк европейски опит в работата с Модернистични квартали.

ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 желае да покаже капацитетът за промяна, който крие в себе си гражданското участие и да потърси начини, по които то може да се превърне в устойчива част от системата за градско планиране. Фестивалът цели да послужи като катализатор, надграждайки над съществуващите връзки между места, хора, процеси и истории в квартал Тракия.

Куратори на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 са studioBASAR, архитектурно и изследователско студио от Букурещ. studioBASAR работи вече няколко години над този тип квартали в Румъния, акцентирайки точно върху гражданското участие.

ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 ще се проведе между 30 септември и 09 октомври в Пловдив. Следете нашата фейсбук страница за информация относно подготовката на фестивала и възможностите за участие.