Завръщане към общото

статия 19
Тази статия е част от седмичната ни поредица „Панелни истории“, посветена на панелните комплекси в Европа и света. ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 ще се проведе в пловдивския панелен квартал Тракия между 30 септември и 09 октомври. Фестивалът ще се занимае с въпроса за
“гражданското участие в създаването на градовете”.

По статия на Cargo collective, достъпна тук.

“Завръщане към общото” (“Return of the commoning”) е проект на Хал Фостър от 1996 година, който се фокусира върху зелените междублокови пространства и архитектурното наследство на пет панелни квартала посредством фотодокументация.

Чрез проекта се помага на редица граждански асоциации да бъдат включени в процеса на промяна и формиране на средата, в която живеят, без да се получава своеобразна узурпация на пространството.

Един от казусите е в  Нови Сад, където през 2014 година, гражданите се борят за оформянето на достъпни зелени пространства в два от микрорайоните. Едното пространство е трябвало да бъде превърнато в паркинг, а другото да бъде застроено с нов жилищен блок. Идеите на тези места да се създаде мултифункционална среда, обединяваща история, култура и зелени пространства остава нереализирана.

Контрастът между застроената и незастроената среда в Нови Сад може да се види на булевард “Европа”. От едната му страна са разположени големи зелени терени, където се намира и бившата разпеделителна гара с 22 коловоза, която е построена през 1911 година, и заедно с водонапорната и кула са обявени за недвижимо културно наследство, а от другата – жилищни блокове.

Опазването на подобни зелени пространства е ценно както за зелената система на града, така и за изграждането на социални връзки между гражданите, обитаващи пространствата около тях.