Основна намеса – прогрес

main image
Тази година ONE ARCHITECTURE WEEK ще осъществи една основна намеса. В синхрон с темата и локацията на фестивала, намесата ще се занимае с публично пространство в панелния квартал Тракия. А гражданите ще са важни участници в нея. Инициативата е подкрепена от  професионалната строителна компания Пътища Пловдив, която за втора поредна година ще помогне на фестивала с материали, труд и позитивна енергия.

Рамо до рамо с гражданите, в намесата ще участват и студенти, както и архитекти от България и чужбина. Екипите, които вече работят над намесата са:

от България, |Не|Формално

от Австрия, Габу Хайндл

от Франция Гонзаг Лакомб и Александър Рйомер  

от Полша H2/Одблокуй

За място на намесата е избрано зеленото пространство между блокове 1, 2 и 3 в квартала. Това е терен, който съчетава в себе си типични елементи от средата на панелните квартали: малки намеси, осъществени от жителите; магазинчета, отворени на първите етажи на блоковете; предни и задни фасади към зеленото пространство; адаптация на балкони, прозорци и фасади; трафопост; останки от оригиналния ландшафтен дизайн и др.

Процесът по подготовка на намесата е изключително важен. С тема като “гражданско участие” е повече от необходимо жителите да бъдат включени не само като ползватели на резултата, ами и като създатели. Идеята на фестивала е този процес да послужи като пример за ефективни начини на взаимодействие между граждани, публична администрация и НПО. Със задачата да привлекат в проектантския процес живущите в блоковете около зеленото пространство са се наели Тодор Кесаровски и Ангел Бондов от българския колектив |Не|Формално. Ангел и Тодор, и двамата урбанисти, разказват за прогреса по намесата.

 

Как сте структурирали включването на гражданите?

Според нас, правилният подход за включване на гражданите е това да се случи на няколко етапа, като преди всичко основополагащо е да изградим форма на доверие с местната общност. По този начин целим с всяка следваща среща с гражданите да ‘падат’ част от бариерите и по-лесно да се водят смислени и конструктивни диалози за да се ‘извлече’ информацията, която ни е необходима относно нуждите на хората, техните мисли, чувства и пространствена принадлежност.

 

Какви стъпки предприехте до сега?

До момента имахме първоначални, спонтанни срещи с граждани и от трите блока, в които им разказахме какво ще се случва, запознахме ги с тазгодишната тематика на фестивала и бъдещите ни намерения и инициативи за активизиране на местните общности. Поставихме и плакати на видни места в това зелено пространство с информация за стъпките, които ще предприемем.

 

Как реагират хората на вашето присъствие?

От досегашните ни срещи, хората са доста позитивни, разговорливи и заинтригувани от това, което предстои да се случи, а именно основната намеса. Това може би е в резултат на чисто човешкия ни подход към тях с използване на различни похвати в зависимост от конкретната ситуация – дали хората са седнали, на групи или самички, дали са в движение и други подобни специфики свързани с психологията на хората. Някои от жителите реагират до известна степен резервирано, но по-голямата част от тях, дори в тези първоначални разговори, се отпускат и дават конкретни предложения за територията, изтъкват кои са основните проблеми и споделят доста интересна информация, която не може да си набавим по какъвто и да е друг начин. Тя се отнася за конкретни междусъседски истории, миналото на пространството и историята на всеки един елемент от оригиналния ландшафт. Реакцията на хората ни изпълва с оптимизъм, че в бъдещите ни срещи ще дойдат още повече жители с ентусиазъм и желание да променят публичната среда и да имат желание да работят/подкрепят и поддържат изграденото заедно с техните съседи и архитектурните колективи, които ще са главна движеща сила на намесата.

 

Какво следва?

Следва най-интересната и динамична част от нашата задача по въвличане на гражданите в процеса – от 21 до 28 юли всеки ден ще монтираме мобилна дървена конструкция на различни локации в междублоковото пространство, чрез която целим да бъдем по-’видими’ за гражданите и да привлечем тяхното внимание и интерес. Освен физическото ни присъствие чрез конструкцията, сме разработили и приложението на различни инструменти, чрез които по-конкретно да разберем гражданската привързаност, идеи, насоки и желания относно публичното пространство. Част от тези похвати са:

 

  • ‘прозорец към квартала’ – истински прозорец, през който гражданите могат да виждат даден елемент от ландшафта и да нарисуват върху него нещата по начина, по който те си ги представят;
  • ‘отбележи се’ – макет/карта на територията, на който да се отбелязват позитивните и негативните неща според жителите;
  • ‘нарисувай квартала’ – детски работилници, в които децата ще трябва да нарисува мечтаното от тях място;
  • формални и неформални кръгли маси, беседи и дискусии.

 

А работите ли с Общината?

Да, работим с местната общинска администрация на район Тракия. За нас, установяването на добра работна връзка с местната власт е много важна, понеже амбицията ни е да има приемственост на изработения от нас подход, което да позволи той да бъде допълнително разработен и използван в други междублокови пространства в района. До момента може да кажем само хубави думи за общинското съдействие. Издадоха ни разрешително за нашето пребиваване в междублоковото пространство, извършиха окосяване и почистване, а също така са обещали да осигурят присъствието на конкретни експерти и дори кмета на района, които ще дойдат на формалните дискусии с гражданите. Освен упоменатите неща за работата на общината, красноречиво говори и факта, че доста от жителите, с които сме говорили до момента, са имали предишни срещи с кмета, на които са обсъждали проблеми, нужди и идеи, които гражданите имат за подобряване на тяхната публична среда. Именно засилването на практическата продуктивност по оста граждани – местна власт, в контекста на целия район, е основният траен ефект, който нашата работа цели.

 

Кога ще се изгражда намесата и какво очаквате да допринесат жителите към този процес?

Самата намеса ще бъде осъществена в седмицата преди провеждане на фестивала (23-29 септември) от споменатите по-горе колективи от архитекти и местните граждани. В самите разговори ние предлагаме/питаме хората дали и как биха се включили, по какъв начин могат да подпомогнат процеса – било с осигуряване на електричество, достъп до питейна вода, физически труд и др. При бъдещите ни разговори ще наблегнем на този аспект, поради факта, че процесът е двустранен и са нужни известни усилия от самите граждани, за да бъде постигната синергия при намесата. Това е нужно и необходимо, тъй като по този начин шансът хората да припознаят физическите интервенции като свои е значително по-голям и следователно биха могли да им осигурят по-добър ‘живот’ чрез редовна поддръжка и ползваемост на построените физически структури. В този ред на мисли, голямото предизвикателство пред нас е не просто да въвлечем гражданите в процеса на физическите интервенции, но и да се опитаме да ги откъснем от модела да се изграждат ландшафтни елементи (пейки, маси, беседки, барбекю и др.) с идеята, че това се прави за частното (само за хората, които го изграждат), а не за общото (за всички жители от съседните входове и блокове).

 

Имате ли нужда от помощ?

Фактите, че всеки ден ще разпъваме и прибираме нашата временна структура, размера на пространството и големия брой на хора, преминаващи оттам, обуславя нуждата на по-голямо физическо присъствие. Всяка доброволна помощ би била добре дошла, като смятаме, че целият процес би бил изключително интересен, полезен и носещ знания за студенти, било то по урбанизъм, архитектура, социология, антропология, психология, а и всеки заинтересован при проучване на гражданското мнение. Всеки, който би искал да се включи в процеса е добре дошъл да се свърже с нас за повече детайли. Нашите контакти са Ангел (0883 374 183 / angelbondov@gmail.com) и Тодор (0886 442 168 / tkesarovski@gmail.com).

 

secondary image-in the text