Формирането на Виена

Тази статия е част от седмичната ни поредица „Панелни истории“, посветена на панелните комплекси в Европа и света. ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 ще се проведе в пловдивския панелен квартал Тракия между 30 септември и 09 октомври. Фестивалът ще се занимае с въпроса за “гражданското участие в създаването на градовете”.

По статия на Abitare, достъпна тук.

Книгата “Формирането на Виена, истинската функция на социалните жилища”, редактирана от Михаел Клайн и Андреас Румпфхубер, се занимава с подробен анализ на състоянието на наличния жилищен фонд във Виена. Любопитно е, че над 80% от жителите на австрийската столица живеят под наем, а немалко и в панелни сгради.  Това е традиция, започната от 20-те на XX век и е породена от силните социало-демократически течения на тогавашната политическа сцена.

Авторите са събрали редица методи за интерпретация на градските модели приложени във Виена, за да може да се направи връзката между останалата в наследство архитектура и динамичните промени в съвременния начин на живот. Например са взели предвид, че съвременният дом може да бъде и работно място, което противоречи на функционалното разделение, често пропагандирано от този тип архитектура.

Анализът е направен на базата на научен труд, изследващ Лондон, Осло, Виена и Рейкявик, финансиран по европейски проект “Scarcity and Creativity in the Built Environment”. Труда е ценен, защото сравнява добрата виенска практика за успешно проведена жилищна политика със социалните промени в днешния свят: разнообразни семейни структури, наличието на все повече имигранти, желанието за устойчивост и екологичност.
“Формирането на Виена” предлага динамична форма на промяна, която да е от полза за колективното благо. Някои от идеите, описани в книгата изглеждат много адекватни и към българския контекст.