Градски познания

През 2016 ONE ARCHITECTURE WEEK ще обсъжда темата за гражданското участие в създаването на градовете. За основна локация на фестивала сме избрали панелния квартал Тракия, 62-хилядно предградие на Пловдив. Избирайки Тракия, ние обръщаме поглед и към всички други подобни квартали в България и Европа.

Важен елемент от ONE ARCHITECTURE WEEK е детската ни програма. В контекста на темата “гражданско участие” фестивалът започва пилотен проект с ученици, наречен “Градски познания”. Цел на проекта е да стимулира младите хора към чувствителност и критичен поглед към заобикалящата ги среда.

Пилотният проект ще бъде базиран на програма разработена и тествана от “Детска архитектурна работилница” в продължение на няколко години. Ползата за учениците от тази програма ще бъдат свързани с утвърждаване на вече придобитите теоретични познания за света около тях чрез тяхното практическо приложение. Младите хора ще подобрят социалните си и комуникативни умения и ще осъзнаят значението на активната роля на всеки гражданин в устойчивото развитие на градската среда. Вярваме, че бъдещото качество на средата, която обитаваме, ще бъде определено от днешните деца. Способността им да взимат важни решения за света около тях ще зависи от знанията, уменията и способностите, които те ще придобият по време на своето образование. Упражненията, които ще се провеждат с децата ще имат значение и за програмата на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016, показвайки как младите виждат и ползват квартал Тракия.

Освен “Детска архитектурна работилница”, партньор в проекта е и учител от програмата “Заедно в час”, както и СОУ “Софроний Врачански” в Тракия. “Градски познания” ще се провежда в часовете на занималнята за 6ти клас, всяка седмица от 1 март до края на настоящият срок. Амбицията на всички участници в проекта е с началото на следващата учебна година тази инициатива да бъде приложена в повече училища в Пловдив, както и евентуално в други градове.

 

urban_awareness_2

 

urban_awareness_3

 

urban_awareness_4

 

urban_awareness_5