Задание за проектиране

Photo: Lina Krivoshieva / The Plovdiv Project

Основната намеса на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 цели да тества нови методи за включване на гражданите в процеса на създаване, промяна и поддръжка на градската среда. Първата стъпка от този процес бе направена през юли от екипа на |Не|Формално , който проведе поредица от срещи с живущите около междублоковото пространство, избрано за местоположение на основната намеса. Намесата е подкрепена от  професионалната строителна компания-партньор Пътища Пловдив, която за втора поредна година насочва вниманието си към проблемите, изследвани от фестивала.

Втората стъпка от процеса е заданието за проектиране, което |Не|Формално изготви в следствие от контакта си с жителите и наблюденията си над социалната динамика на локацията. Това задание е основата за работа на трите чуждестранни екипа, които са поканени като проектанти в намесата.

В следващите 10 дни проектантите ще разработят първоначалните си идеи за намеси в междублоковото пространство, като се ръководят от заданието. В средата на август |Не|Формално за втори път ще изградят мобилната конструкция (На раздумка в квартала), за да дискутират тези предложения с живущите около локацията. А от там ще се стигне и до финалното решение за формата и съдържанието на намесата.

Както всяка година, намесата на ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 е експеримент. Този път основната й цел е преобразуването на градската среда и приближаването й до контекста и желанията на хората, които я употребяват. Организаторите биха искали намесата да бъде припозната от жителите на квартала и в последствие поддържана от тях. Гражданското участие е ключов момент в това начинание.

Заданието за проектиране може да бъде изтеглено от тук (на английски).

 

Фотограф: Лина Кривошиева / The Plovdiv Project