Участвай в Намеса 1-2-3!

Снимка_намеса

Всяка година ONE ARCHITECTURE WEEK реализира няколко намеси в градска среда. 1-2-3, oсновната намеса на фестивала през 2016, се осъществява в междублоковото пространство, което се намира между блокове 1., 2., и 3. в кв. Тракия (Пловдив). Пространството е типично за всеки български панелен квартал: неподдържани зелени площи и растителност, изоставени детски съоръжения, недостатъчно паркоместа и т.н. В същото време там човек може да види и други, също толкова типични за подобен тип градска среда, елементи: малки градинки, обгрижвани от местни жители, беседки, пейки и маси, поставени от обитателите, самодейни ремонти на настилки или инфраструктура, осъществени от гражданите и др.

 Намесата е съвместна работа на един български и три чуждестранни екипа – от Франция, Австрия и Полша. Всеки от чуждестранните екипи е изготвил проект за инсталация. Първата част на намесата – анализ и проектиране – се изпълни в периода май-юли. Реализацията на трите инсталации ще бъде от 22. до 30. септември. Целта на намесата е да остави след себе си пример за това как гражданското участие може да бъде интегрирано в процеса на планиране на градската среда.

ONE ARCHITECTURE WEEK търси отговорни и ентусиазирани млади хора, студенти или ученици, които да помогнат в изграждането на намесата. В периода 22. до 30. септември участниците ще се занимаят с различни видове дейности, свързани с намесата, ще имат възможността да осъществят контакт и да работят с местни и чуждестранни архитекти, както и да придобият ценен опит и умения в метода за работа с граждани.

А ако това ти се струва малко – действай! Включи се и в останала програма на фестивала! За повече информация – тук

Очакваме твоето CV или кратко представяне на vdermova@gmail.com до 17. септември! Местата за участие са ограничени до 12. Екипът на фестивала ще избере най-подходящите кандидатури.