Зелено Трошево

Презентация

Флоран Форисон ще представи анализ, който е част от по-голям проект, наречен “Зелено Трошево”. Проектът се основава на партньорство между Веолия Варна, Община Варна и Посолството на Франция в България (представящо Френския институт в България и  Университета по архитектура в Тулуза в ролята на научен съветник). Неговата цел е да подобри енергийната ефективност на панелните блокове, включвайки в процеса промените в публичните, общите и частните пространства направени от жителите. В общество, съставено от 90% собственици, един голям проект за обновяване трябва да бъде разработван през методи, които включват жителите в процесът. Първата стъпка, за да бъде осъществена една такава идея, е да бъде направен точен анализ на промените, осъществени от собствениците. Целта на тази стъпка е да бъдат разбрани стратегиите, прилагани от различните участници в процеса (публични дружества, частни компании, професионални организации, частни лица и т.н.). Приемайки съществуващата естетика на микрорайоните като даденост, ще можем да проектираме заедно с жителите проекти за обновяване, които да вземат под внимание реалната ситуация днес.

“Зелено Трошево” е част от основната изложба на ONE ARCHITECTURE WEEK – “Живи пространства”.

LOGO-25_ANS-IF-bluelogoAmb-Bulgarie-RVB