ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ПРОСТРАНСТВАТА ОТ МОДЕРНИЗМА: БАСЕЙН ТРАКИЯ 2016

photo: lina krivoshieva

Район „Тракия“ е проектиран през 70-те години на XX век като образцов панелен квартал, за да се превърне в най-многолюдния комплекс в Пловдив. В пространството между блокове 1, 2, 3 попаднахме на този изоставен басейн. Обикновено и същевременно особено място, което съществува единствено чрез своя физически отпечатък след отдавнашното си пресушаване. Освен бетоновото корито, всички допълнителни елементи са демонтирани. Макар и след края на режима много собственици да инвестират в подобряването на жилищата си, никой не е обърнал внимание на запуснатия общ басейн.

Какво означава тази обща земя за живущите наоколо? Подобните на „Тракия“ рожби на Модернизма изобилстват от обширни междинни площи, които принадлежат всекиму и никому едновременно. Пространства отвъд частната собственост, разделящи и обединяващи хората и зданията. Те предоставят възможности за общуване и разрешаване на конфликти или скрепяване на връзките между съседи.

Понастоящем бетоновият басейн олицетворява този потенциал за общуване по един по-скоро призрачен начин. Абстрахирайки се от утопичните елементи на оригиналния замисъл, ние искаме да възвърнем живот именно на това място. Не можем да го напълним отново с вода, но с помощта на обитателите на околните блокове впрягаме строгата геометрична композиция, за да го превърнем в едно централно пространство за срещи, игри, танци, дебати, размисли. Може би ще срещнем вътре хора, слушащи музика, посветена на разрухата в съвременния град или на утопичния потенциал на подобни жилищни комплекси да насърчават взаимодействието между съседи в името на по-добра споделена градска среда. (ГХ)

Ландшафтни архитекти на басейна през 1973г.: Катя Генева и Василена Костова.

Архитект на „Потенциалът на пространствата от Модернизма / Басейн Тракия 2016“:  Габу Хайндл (www.gabuheindl.at)

14445190_10153971044468333_1284930956207308257_o

Строителство – 14.IX 2016г. – 30.IX 2016г.

Габу Хайндл провежда проекта чрез сътрудничество с доброволци и жители на блокове 1, 2, 3. Екипът включва Нина Крумова, Виктор Латев, Георги Гочев, Рада Ватралева, Владимир Кънчев, Емил Русенов, Мария Атанасова, Любослав Димитров и от ONE ARCHITECTURE WEEK: Драгомир Портев, Добромир Божков, Стефан Гладичев, Тодор Кесаровски, Ангел Бондов, Елена Балабанска, Симеон Малинов. На тях и на всички останали – Благодаря!

20160926_135008-animationphoto: lina krivoshieva

photo: lina krivoshieva

photo: lina krivoshievaimg_1549